Vem var den Röde Baronen?

Den Röde Baronen

Den Röde Baronen

Att konkret förklara vem den Röde Baronen var är inte alls en speciellt svår uppgift, trots den mystik som smeknamnet bär med sig. Det rörde sig rätt och slätt om en herre och jaktpilot vid namn Manfred von Richthofen, som stred för tyskarna under det första världskriget. Vad han åstadkom under sin militära tjänst är dock någonting som kräver betydligt mera tid för att belysa och någonting som gjort honom till en av de största legenderna i flyghistorien, faktiskt kanske den allra största.

En närmare titt på den Röda Baronens militära karriär

Manfred hade från början erhållit titeln som kavalleriofficer inom den tyska armen, men år 1915 övergick han istället till det då nygrundade militärflyget, vid namn ”tyska kejsarrikets flygtrupper”. Det skulle senare visa sig att han var som klippt och skuren för rollen som stridspilot, då han bemästrade dåtidens tyska jaktplan som ingen annan! Detta ledde i sin tur till att han under sina verksamma år i armen kom upp i hela 80 stycken nedskjutna fiendeplan och satte med sitt rödmålade plan en stor skräck i de allierade truppernas motstycken i luftrummet.

Till sist störtade även den främste

Hur bra stridspilot som den Röde Baronen än var så skulle tids nog även han komma att falla brinnande från skyn. Det som till sist prickade det röda planet var inget mindre än en brittisk luftvärnskanon. Detta skedde enligt historieböckerna den 21 april 1918 och detta satte därmed punkt för det skräckvälde som den Röde Baronen styrt skyarna med under några oerhört tuffa år för hans motståndare.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*